Binden en boeien van personeel: acht tips

Binden en boeien van personeel vraagt continu aandacht. Gelukkig hoeft u, ondernemer in het mkb, niet zelf het wiel uit te vinden. Tal van beproefde methodes hebben zich in de praktijk bewezen. Acht gouden tips!

1. Prestatiebeloning: onderzoek de mogelijkheden

Vele profvoetballers gingen u voor. Steeds vaker worden zij betaald voor bewezen prestaties. Ook u kunt flexibele beloning -uitgedrukt in geld of bijvoorbeeld een percentage van de winst- inzetten als extra prikkel om medewerkers te motiveren. Waarom zou u uw personeel strict blijven beoordelen op tijd en kosten als uw klanten adviesvaardigheden en servicegerichtheid minstens zo belangrijk vinden? Wat dit betreft is er veel mogelijk. U kunt bijvoorbeeld het variabele deel van het loon koppelen aan de omzet, het aantal opleverpunten of de gemiddelde klanttevredenheid. U kunt het eigenlijk zo gek maken als u zelf wilt. Er zijn bedrijven die belangrijke en talentvolle medewerkers volgens een bonnensysteem (of aandelensysteem) persoonlijk eigenaar maken van een deel van de winst. Dat motiveert, want de winkel wordt ook van hen. Het boeit èn bindt. Een goede medewerker die deelt in de winst van zijn ‘eigen' bedrijf is betrokkener, verantwoordelijker en minder vatbaar voor de geldbuidel van uw concullega.

2. Fouten maken is goed

Niets is zo funest voor uw organisatie als een bedrijfscultuur waarin medewerkers geen fouten durven te maken. Als u streng genoeg bent, krijgt u het voor elkaar. Geen twijfel mogelijk. Uw medewerkers leren foutloos de dag doorkomen. Maar vergeet niet dat deze aanpak een loodgrijze schaduwzijde heeft. Zij zullen ook geen creativiteit meer laten zien, niet zelf meedenken, geen stap extra zetten, geen verantwoordelijkheid op zich nemen en niet improviseren als er problemen zijn. (Ze kijken wel uit. Als het mis gaat zijn ze de pineut.) We moeten er even aan wennen, maar fouten durven maken is de nieuwe standaard. Als u een cultuur bouwt waarin zo nu en dan geblunderd kan worden, bent u spekkoper.

3. Nu of nooit: bottom-up

Als de directeur te krampachtig vasthoudt aan zijn eigen doelstellingen, en het contact met de organisatie verliest, is het niet verbazingwekkend dat de cijfers gaan 'zweven'. Deze zogenaamde top-down benadering -streefcijfers eenzijdig opleggen aan de projectleider, die ze vervolgens oplegt aan het team- is niet meer van deze tijd. De bottom-up benadering gaat daarentegen uit van het zelfdenkend vermogen van een organisatie. Monteurs worden niet directief aangestuurd maar gefaciliteerd. Ze worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en raken daardoor intrinsiek gemotiveerd om steeds het best denkbare te doen.

4. Voer functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken zijn ideaal om te reflecteren en vooruit te kijken. Bovendien laat u merken dat u uw medewerkers serieus neemt. Maar pas op met hoe u het gesprek ingaat. De bedoeling is dat het een ‘echt' gesprek wordt tussen twee gelijkwaardige partners, die allebei kunnen vertellen wat hen op het hart ligt. Doorgaans vindt het eerste functioneringsgesprek plaats drie maanden na de indiensttreding. Vervolgens komt u één keer per jaar bij elkaar om te bespreken wat besproken moet worden, zoals de communicatie in het bedrijf, de omgang met collega's en leidinggevenden, mogelijke problemen, de eisen die aan de werkzaamheden worden gesteld en de wederzijdse verwachtingen. Als uitgangspunt neemt u de aantekeningen van het vorige functioneringsgesprek. Wees volstrekt duidelijk over de gemaakte afspraken. Hoe wilt u samenwerken? Wat wilt u verbeteren? Welke opleidingen, loopbaanontwikkeling en doorgroeimogelijkheden horen daarbij? Is er sprake van promotie? Toekenning van extra periodieken? Vat samen wat er is besproken, zie het eens te worden over de gemaakte afspraken en leg die schriftelijk vast.

5. Wees geen dictator

De transparantie van internet heeft de wereld op z'n kop gezet. Nieuws ligt op straat, net als landenpolitiek en de meningen over vanalles en nog wat van 16 miljoen Nederlanders. Ook uw medewerkers willen graag zeggen wat ze ergens van vinden. Daar passen uw directieve trekjes niet meer bij. Met name de nieuwe generatie medewerkers is gewend vragen te stellen. Waarom doen we het zo en niet anders? U als leidinggevende zult daar rekening mee moeten houden. Doet u dat niet, en blijft u volharden in het afblaffen van zelfs uw beste personeelsleden, dan zullen die vroeg of laat eieren voor hun geld kiezen. De dictator behoort tot een uitstervend ras... in Nederland.

6. Benut kennis van de werkvloer

De kwaliteit van uw dienstverlening wordt door uw klanten al lang niet meer gezien als een meerwaarde maar als een voorwaarde. In de huidige, dynamische werkomgeving, waarin behoeftes continu veranderen, zult u steeds opnieuw meerwaarde moeten leveren om uw klanten tevreden te houden. Dit vraagt om vitale organisaties die de latent aanwezige kennis van de werkvloer optimaal benutten (om de slag met de concurrentie te winnen). Er is een schat aan ervaring en inzicht beschikbaar. Aan u als leidinggevende de taak dit proces te faciliteren en te zorgen dat medewerkers hun unieke kennis delen met het hele bedrijf. Samen komt u zo tot nieuwe inzichten.

7. Stagiairs en hun onderbelichte voordeel

Over het (niet) aannemen van leerlingen is al veel geschreven. Onderbelicht in deze discussie blijft vaak dat uw vaste medewerkers met sprongen vooruit gaan door een stagiair op sleeptouw te nemen. Hoe dat zit? Door iets uit te leggen aan iemand anders gaan ze het ook zelf beter snappen. U gelooft het niet? Laten we het profvoetbal er nog even bij nemen. Geef een talentvolle maar recalcitrante speler de aanvoerdersband en het getoonde vertrouwen wordt onmiddellijk terugbetaald. Hij zal zich volwassener opstellen, gaat harder werken en medespelers coachen. Dit werkt overal, zowel op het voetbalveld als in de schaftkeet.

8. Bespaar in crisistijd niet op personeelsfeestjes

U zou de eerste ondernemer niet zijn die de personeelsbinding laat versloffen zodra het economisch slechter gaat. Op verjaardagen besluit u geen taart meer van de banketbakker uit te delen maar voorverpakte cake uit de supermarkt. Over deze latent aanwezige kruideniersmentaliteit deed een HR-manager van IKEA ooit een interessante uitspraak: "Om de dooie donder niet. Als de economie onder druk staat, gaan we nòg meer taart uitdelen, nòg meer feestjes geven voor het personeel, nòg betere bedrijfskleding bestellen. We gaan juist méér investeren in welzijn, coaching, arbo, werkoverleg en beoordelingsgesprekken." Neem deze wijze raad ter harte. Het is en blijft mensenwerk en de kleine dingen maken het verschil.

recente artikelen

gepubliceerd in diverse (vak)media

Mentale begeleiding voor jonge schaatstoppers

‘Niet zeuren’ is de norm in topsport. In de schaatswereld komt men daarvan terug. Coaches Jetske Wiersma (KNSB) en Wouter van der Ploeg (RTC Noord) geloven heilig in mentale begeleiding van schaatstalenten.

Lees artikel »

Burn-out onder techneuten komt steeds vaker voor

Een burn-out wordt wel omschreven als ‘mentale en emotionele uitputting’. Dat je daardoor niet of slecht functioneert is een open deur. Het goede nieuws? Een burn-out is te voorkomen.

Lees artikel »

zeldzaam ambacht: natuursteenbewerker

Voor steenhouwers heeft Nederland nog één opleiding, die jaarlijks een handjevol vakmensen aflevert. Bij Slotboom Steenhouwers staan klanten in de rij. “Jemig, bestaat dat vak nog?”

Lees artikel »

Broodfonds redding voor zzp'er Mario van Kemenade

Mario van Kemenade, zzp'er in de bouw, kon een jaar niet werken vanwege een ernstig bedrijfsongeval. “Zonder broodfonds was het voor mijn bedrijf einde oefening geweest.”

Lees artikel »

Recruiter, check gamingskills in sollicitatie

“Ingewikkelder dan schaken”, beweren sommigen. Dat games speciale skills vragen, leidt geen twijfel. HR-managers zouden standaard naar gamingskills moeten vragen in sollicitatiegesprekken.

Lees artikel »

Brandweer-coach Biesot over mentale weerbaarheid

Als je ergens klappen moet kunnen verwerken is het wel bij de brandweer. Willem Biesot, coach van De Zwerm Groep, weet er alles van. Al vele jaren traint hij brandweermensen om mentaal weerbaar te worden.

Lees artikel »

Digital natives retailen zonder tussenschakels

De keten kan korter. Dat is de overtuiging van digital natives, bedrijven die online zijn geboren, gegroeid en succesvol geworden. 'Cut out the middle man!'

Lees artikel »

Fujitsu over smart society

Het Japanse tech-bedrijf Fujitsu denkt dat artificial intelligence nu pas rijp is voor ontginning. Een gesprek met Pacal Huijbers.

Lees artikel »

Infrastructuur laat zich eenvoudig plat leggen

Het nieuwe kabinet steekt 95 miljoen euro per jaar in cyberveiligheid. Dat is fijn voor straks maar ondertussen is het prijsschieten. "Inbreken kan op alle fronten", stelt de ethical hacker.

Lees artikel »

Klussers bedienen doe je zo

Intergamma, de franchiseorganisatie van Gamma en Karwei, trekt online twee miljoen bezoekers per week. Hoe krijgt Lieke Luttmer, directeur e-commerce, dat voor elkaar?

Lees artikel »